SPLOŠNO

 • Ti pogoji poslovanja urejajo uporabo vsebine spletnega mesta, ki jo je dal na voljo lastnik / skrbnik spletne strani.
 • Ti pogoji predstavljajo celoten dogovor in razumevanje med Caelum Natura in posameznikom, ki uporablja njegovo vsebino. Z uporabo vsebine se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje, določene v tem besedilu.
 • Urednik portala Caelum Natura lahko po lastni presoji kadarkoli z ali brez predhodnega obvestila spremeni pogoje. Takšne spremembe začnejo veljati za vse uporabnike po objavi spremenjenih pogojev na spletni naslov (URL): https://www.caelum-natura.com/sl/pogoji-poslovanja/
 • Odgovornost uporabnika je, da občasno preberete ta dokument, da zagotovite, da vaša uporaba vsebine ostaja v skladu s temi pogoji.

PONUDBE / PROMOCIJE / DRUGE VSEBINE

 • Vse možne ponudbe in / ali izdelki, ki so na voljo za nakup, so bodisi v lasti ponudnika, bodisi v lasti urednika / lastnika spletne strani, kar bo navedeno v opisu izdelka.
 • Caelum Natura si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prekine katerikoli vidik vsebine, vključno s fotografijami, video in tekstovnimi informacijami ter izdelki in promocijami.

PLAČILNI SISTEMI, POGOJI NAKUPA IN PLAČILA

 • Vse pristojbine in dajatve Caelum Natura (če obstajajo) so navedene in obračunane v evrih (EUR) razen, če ni navedeno drugače.
 • Caelum Natura uporablja sistem za obdelavo plačil in trenutno sprejema samo plačila s kreditno kartico ali PayPal. Vse stranke morajo uporabljati veljavne podatke o plačilu.
 • Caelum Natura uporablja storitve, ki jih je odobril izdajatelj kreditnih kartic, kot sta VISA Account Updater in MasterCard Automatic Billing Updater za pridobitev posodobljenih podatkov o plačilu za obdelavo plačil.
 • Caelum Natura lahko sprejme kakršnekoli razumne ukrepe za potrditev podatkov o plačilu in registraciji ter za zbiranje podatkov zapadlih plačilih.
 • Strinjate se, da boste plačevali vse stroške v primeru pravnega postopka in stroške izterjave, ki izhajajo iz kakršnihkoli prizadevanj za obračun zapadlih/neporavnanih zneskov.
 • Stroški plačila oz. rok plačila za naročeno vsebino, izdelek ali druge storitve v izvedbi Caelum Natura zapadejo ob naročilu. Vse pristojbine je potrebno plačati v celoti. Rok plačila je 15 dni.

ODGOVORNOST NAROČNIKA/UPORABNIKA

 • Ko se strinjate z uporabo vsebine Caelum Natura, boste morda morali izbrati uporabniško ime in geslo.
 • Uporabniško ime in geslo sta sredstva, prek katerih dostopate do določene vsebine.
 • Ob uporabi vsebina na spletni strani Caelum Natura se strinjate, da ste za varovanje podatkov za prijavo odgovorni sami. Caelum Natura v nobenem primeru ni odgovorna za nevtorizirano uporabo ali napačno uporabo vašega uporabniškega imena ali gesla.
 • Naročniki / uporabniki so dolžni ves čas vzdrževati natančne podatke o računu, vključno s kreditno kartico in kontaktnimi podatki. e podatke je mogoče posodobiti na nadzorni plošči vašega računa.

PREPOVEDANO RAVNANJE

 • Uporaba vsebine mora biti ves čas v skladu s slovenskimi zakoni in zakoni države uporabnika.
 • Caelum Natura ne dovoljuje kopiranja vsebine brez predhodne privolitve. To velja za tekstovni, video in foto material, vključujoč s pogoji poslovanja.

PRAVILA KOMENTIRANJA IN OBJAVLJANJA

Seznam vsebine in vedenja, ki je prepovedan v komentarjih in / ali objavah družbe Caelum Natura:

 • Vsebina, ki prikazuje izrecno goloto ali se navezuje na pornografijo, vsebino za odrasle, materiale s seksom ali zlobno govorico.
 • Vsebina, ki podpira, promovira, vsebuje ali povezuje na warez, piratizirano programsko opremo ali drugo vsebino, ki kakorkoli krši zakonodajo, hekerje, z njimi povezane pripomočke ali druge informacije, povezane s piratstvom, bodisi v izobraževalne namene ali ne.
 • Vsebina, ki je za skupnost ali posameznik hudo žaljiva, vključno z izrazi, ki sodijo v kritične predsodke, rasizem, sovraštvo ali pretirano nepristojnost ali objavljanje kakršnega koli nespodobnega, nedostojnega, nasilnega, nadlegovalnega ali kako drugače nasprotovalnega gradiva.
 • Vsebina s katerokoli obliko zlorabe otrok.
 • Vsebina, ki prodaja ali promovira izdelke ali storitve, ki so nezakoniti.
 • Vsebina, ki krši katerokoli avtorsko pravico, patent, blagovno znamko, storitveno znamko, trgovsko ime, poslovno skrivnost ali drugo pravico intelektualne lastnine katere koli tretje osebe.
 • Vsebina, ki spodbuja goljufije po pošti, večstopenjske trženjske (piramidne) sheme ali druge nezakonite ali goljufive dejavnosti.
 • Vsebina, ki objavlja ali razkriva kakršne koli osebne podatke ali zasebne podatke o tretjih osebah brez njihovega izrecnega soglasja.
 • Vsebino ali krajo le-te, ki kakorkoli drugače izhaja iz osnovne izvorne kode, strukture ali zaporedja katerekoli storitve, rešitve ali tehnologije Caelum Natura.

OBVEŠČENOST

 • Strinjate se, da ste bili obveščeni o vseh podrobnostih in pogojih poslovanja.

PRIDRŽANE PRAVICE

Caelum Natura si pridržuje pravico in pravico do:

 • Cenzure uporabnika ali več njih, za katere ocenjuje, da niso ustrezni.
 • Pregleda uporabniških računov na spletni strani Caelum Natura.
 • Ukinitve kateregakoli uporabniškega računa.
 • Začasne prekinitve objavljanja vsebine iz tehničnih razlogov ali zaradi vzdrževanja.

Caelum Natura je zasebno spletno mesto in je vsebinsko v lasti lastnika domene. Lastništvo vključujoč tekstovni, foto in video material.

STAROST

 • Caelum Natura ne sprejema sporazumov in plačil oseb, mlajših od 18 let. Z registracijo računa potrjujete, da ste stari točno ali več kot 18 let.